Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Loški potok

Predpisi, na katere predpis vpliva