Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Urška Levstek Bartol
  • Član, Uroš Govc
  • Član, Jože Kastelic
  • Član, Dušan Turk
  • Član, Stanko Modic
  • Član, Miran Poje
  • Član, Sašo Debeljak