Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Anja Poje, univ. dipl. prav.
  • Namestnica predsednice, Nina Košmerl, mag. prava
  • Član, Vinko Košmerl
  • Namestnica člana, Mateja Muhič
  • Član, Janez Novak
  • Namestnica člana, Romana Lavrič
  • Članica, Ivica Levstek
  • Namestnica članice, Slavica Poplašen