Štab civilne zaščite Občine Loški Potok

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Poveljnik, Stanislav Mišič
  • Namestnik poveljnika, Samo Ravnikar
  • Član štaba civilne zaščite, Sašo Debeljak
  • Član štaba civilne zaščite, Sandi Mohar
  • Članica štaba civilne zaščite, Romana Lavrič
  • Članica štaba civilne zaščite, Jerneja Žagar
  • Tone Levstek
  • Član štaba civilne zaščite, Janko Debeljak
  • Član štaba civilne zaščite, Zlatko Malnar