Izgradnja parkirne ploščadi pri zdravstveni postaji Loški Potok

90
V teku